Możliwość odbioru dokumentów z Piaseczna
Dojeżdżamy do klienta
Najwyzsza jakość usług.

Kontakt

BASTET Biuro Księgowo-Podatkowe
ul. Czarnomorska 13 lok.40
02-758 Warszawa Mokotów
tel. kom.: (0) 790-866-885
tel. kom.: (0) 665-417-689

Usługi

W ramach prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu:

 • dokonujemy księgowań w KPiR lub ewidencji ryczałtu
 • prowadzimy ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • sporządzamy plany amortyzacji środków trwałych
 • obliczamy wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • sporządzamy miesięczne, kwartalne i roczne deklaracje podatkowe
 • prowadzimy ewidencję VAT
 • dokonujemy obliczenia innych zestawień na życzenie klienta

Prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość) obejmuje:

 • sporządzenie zakładowego planu kont i jego wdrożenie
 • opracowanie zasad polityki rachunkowości
 • dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy
 • ustalanie wysokości podatku VAT
 • sporządzanie deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do U.S.
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań do GUS
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • sporządzanie planów amortyzacji środków trwałych
 • sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowych
 • kontrola należności i zobowiązań
 • sporządzanie dodatkowych raportów według potrzeb klienta

W ramach usług kadrowo-płacowych dokonujemy:

 • sporządzenia lub weryfikacji umów o pracę, zlecenia, o dzieło
 • sporządzenia listy płac , rachunków do umów cywilnoprawnych
 • rejestracji pracowników i zleceniobiorców w ZUS
 • prowadzenia kart wynagrodzeń pracowników
 • kontroli ewidencji urlopów pracowników
 • prowadzenia akt osobowych pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę
 • obliczenia wysokości należnych składek ZUS
 • sporządzenia deklaracji ZUS (przekaz elektroniczny)
 • sporządzenia zeznań rocznych: PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR i innych wymaganych przepisami prawa
 • sporządzenia zaświadczeń o zatrudnieniu i wysokości zarobków na żądanie klienta

Pozostałe usługi:

 • rejestracja firm w Urzędach Skarbowych, Urzędach Gminy i ZUS
 • odbiór dokumentów do zaksięgowania
 • wyprowadzanie zaległości
 • składanie wniosków o niezaleganie z podatkami i składkami ZUS

JESTEŚMY W STAŁYM KONTAKCIE ZE SWOIMI KLIENTAMI PRZEZ TELEFON LUB DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

© 2010 BASTET.PL | All rights reserved
Projekt & cms: www.zstudio.pl